Robotland Bookstore

Friday, November 17, 2006

"Självmedveten" robot lär sig att gå

Forskare vid amerikanska Cornell Computational Synthesis Lab har utvecklat en fyrbent robot som kan lära sig själv att gå. Roboten skapar först en modell av sig själv, som sedan kan modifieras och utvecklas efter behov. Med den nya metoden kan man bygga robotar som kan röra sig i okänd terräng och anpassar sig till människliga beteenden. Istället för att programmera roboten genom exakta instruktioner, ger man roboten bara en anvisning vad den skall göra. Roboten utvecklar sedan på egen hand sin förmåga att kunna utföra uppgriften. Processen liknar det sätt som nyföda djur eller barn går igenom när de pröva sina första rörelser. Forskarna menar att deras metod öppnar möjligheten till "maskinell medvetenhet". Roboten vet i början bara vilka delar den består av, men inte hur de är placerade eller hur de skall användas för att röra sig. För att komma fram till detta börjar roboten med att bygga ett antal modeller som sedan prövas så länge tills den hittar den mest lämpliga metoden att röra sig framåt.
Källa: Cornell

No comments: