Robotland Bookstore

Friday, November 17, 2006

"Självmedveten" robot lär sig att gå

Forskare vid amerikanska Cornell Computational Synthesis Lab har utvecklat en fyrbent robot som kan lära sig själv att gå. Roboten skapar först en modell av sig själv, som sedan kan modifieras och utvecklas efter behov. Med den nya metoden kan man bygga robotar som kan röra sig i okänd terräng och anpassar sig till människliga beteenden. Istället för att programmera roboten genom exakta instruktioner, ger man roboten bara en anvisning vad den skall göra. Roboten utvecklar sedan på egen hand sin förmåga att kunna utföra uppgriften. Processen liknar det sätt som nyföda djur eller barn går igenom när de pröva sina första rörelser. Forskarna menar att deras metod öppnar möjligheten till "maskinell medvetenhet". Roboten vet i början bara vilka delar den består av, men inte hur de är placerade eller hur de skall användas för att röra sig. För att komma fram till detta börjar roboten med att bygga ett antal modeller som sedan prövas så länge tills den hittar den mest lämpliga metoden att röra sig framåt.
Källa: Cornell

Wednesday, November 15, 2006

ED home robot

While domesticated robots are becoming a (frighteningly) common inclusion in techno-friendly homes, Korean 'bot manufacturer ED has a home-ready robot that sports a plethora of communication venues including ZigBee and RFID. The ED-7270 (dubbed U-ROBO), touts a sophisticated similarity to the pioneering R2-D2, and can complete a myriad of in-home chores by using the included software to program its pathways, actions, and movements. While we aren't sure if the "ubiquitous robotic companion" can manhandle a broom or cook dinner, the innards are fairly potent nonetheless; beneath the U-ROBO's cute outfit is a 1GHz Intel Pentium processor, 512MB of RAM, WiFi, Ethernet, USB 2.0, ZigBee cooridinator, RFID reader, and a RS-232 serial port. It also rocks a 6.4-inch touchscreen, programmable display beneath his "eyes," voice recognition, motion / light detectors, and an eight-axis motor that has no qualms wheeling up slopes or braving extreme temperatures. Although we don't know precisely when these intelligent robots will start mopping our floors (or taking over our domicile), we're sure the undisclosed price will keep them in the hands of the rich and famous for awhile anyway.

Sunday, November 12, 2006

Global Robotics Brain 2011 - Cloud Version 1.0

The New cloud version of Global Robotics Brain 2011 is here, please be patient if loading the link network! Broadband Internet connection is recommended.

This project started in 2005 to identify and analyze robotics R&D world wide. The result of this effort is now a unique database with more than 18.000 robotics research and development organizations including 30.000 links to people, projects and publications. The database includes also more than 7000 web links, 2000 notes and 120 tags. The Global Robotics Brain (web version) is open for students and researchers for personal use.


I invite you to join by signing up for news and updates at http://robotland.blogspot.com